Skip to main content

Street Society er en nonprofitorganisation, der blev etableret i 2014. Foreningens tre stiftere, har i mange år arbejdet med børn og unge i belastede områder i København, og blev inspireret til at starte deres egen gruppe for futsal, som er brasiliansk gadefodbold. Gruppen har nu udviklet sig til at en decideret liga, hvortil 10 bydele i København er med. Grupperne i de forskellige bydele mødes lokalt en gang om ugen for at træne, og en gang om måneden samles alle grupperne fra bydelene til et stævne. Hver bydel, skiftes til at have værtskabet ved disse stævner. Et lokalt initiativ som handlede om at dyrke futsal sammen med andre ligesindede uafhængigt af baggrund, har nu udviklet sig til et større projekt, der handler om social innovation og integration. Hvor fordomme nedbrydes, og bandekonflikter og anden kriminalitet forebygges ved at fastholde foreningsløse unge i et alternativt og fleksibelt sportsmiljø, hvor der er plads til alle.

Vi kører i to spor. Vi har en målgruppe, som vi prøver at gøre foreningsaktive, via futsal, og så har vi også rollemodellerne – altså frivillige som vi prøver at fastholde og uddanne, for uden dem er der ikke nok til at varetage opgaverne med den første målgruppe, forklarer Réda M’Barek, som er medstifter af foreningen og sidder i bestyrelsen.

Foreningen har desuden et godt samarbejde med Københavns Kommune, DGI og DBU, og i 2016 blev de tildelt Finn Nørgaardprisen for deres stærke indsats overfor udsatte børn og unge i belastede boligområder i København.

Sporten er vores redskab, til at nedbryde fordomme, og skabe sammenhold på tværs, som vi også kender det fra de internationale sportsbegivenheder. Rent politisk kan landende måske ikke forenes – men når der så er OL, så er alle venner, siger Kareem Ahmed og smiler. Kareem er også medstifter og bestyrelsesmedlem.

Aktiv Fundraising var det friske pust vi havde brug for at videreudvikle os

-Motivationen bag kontakten til Aktiv Fundraising lå i at det tidligere har været meget forskelligartede resultater, der kom ud af vores egne fundraisings indsatser. Nogle gange har vi været gode og andre gange slet ikke. Det er et kæmpe arbejde selv at sidde og søge penge til et foreningsprojekt. Det kræver erfaring, og det kræver at man kan skrive det rigtige, og kan kende fondenes fokusområder fra hinanden. Aktiv Fundraising har hjulpet os med at se på tingene i et andet perspektiv og fundet de fejl vi selv, havde stirret os blinde på. Flere gange tidligere fik vi at vide fra fondene at vores ansøgninger var gode, men at der manglede lidt før de ville bevillige midler. Hertil har Aktiv Fundraising hjulpet os over målstregen, og vores formidling er nu blevet mere tydelig og målrettet overfor fondene, forklarer Kareem og hans medstifter fortsætter:

Gennem de indledende samtaler med Steffen fandt vi hurtigt ud af, at der både var god kemi, og at han samtidig hurtigt kunne sætte sig ind i det vi brænder for, og brænde for det sammen med os. Og det var helt afgørende. Vi skulle finde en der tror på projektet, og kan repræsentere os overfor fondene. Når Steffen laver noget til os, så kan vi altid høre vores egen stemme i materialet. Tilliden er stor, både til Steffen som person, men også hans evner, og at han har så stor en erfaring fra foreningslivet selv, gjorde at han meget hurtigt kunne forstå projektet til bunds – og ikke mindst se udviklingspotentialet, afslutter Réda.

Aktiv Fundraising har på 1 år skaffet i omegnen af 1 mio. kr. fra bl.a. Trygfonden, Lauritzen Fonden, Sportsgoodfoden og Østifterne. Midlerne er gået til at Street Society, så forening kan udvikle sig, og derved har de nu midler til at oprette et sekretariat, der fremover kan stå for administrationen, som efterhånden var ved at blive for overvældende for de 3 stiftere at stå alene med. De har nu fået mere frie hænder til at arbejde med videreudvikling af foreningen og uddannelse af rollemodeller, og der er lige nu gang i forskellige projekter, der bl.a. handler om at gøre Street Society til et nationalt fænomen. Samarbejdet med Aktiv Fundraising er derfor en løbende proces, hvor der kontinuerligt ydes konsulentbistand til projektudvikling i forhold til fundraising, samt konkret fundraising på vegne af foreningen.

Réda M’Barek

“Tilliden er stor, både til Steffen som person, men også hans evner, og at han har så stor en erfaring fra foreningslivet selv, gjorde at han meget hurtigt kunne forstå projektet til bunds – og ikke mindst se udviklingspotentialet.”

Réda M’BarekMedstifter og bestyrelsesmedlem, Street Society

Lad os foretage en gratis projektvurdering og få vores vurdering af dit projekts muligheder.

Det er helt gratis for dig at indsende dit projekt og få vores vurdering af mulighederne. Du skal blot udfylde en kort formular og uploade projektbeskrivelse!

Få vurderet dit projekt
Ursula Lundgreen

Forfatter Ursula Lundgreen

Flere artikler af Ursula Lundgreen