Skip to main content

Få foreningens penge til at ynglePenge er desværre ikke helt som kartofler. Hvis du står med 100 kroner, kan du ikke lige tage 10 af dem og putte dem i jorden, og så står du med 100 kroner igen til næste sæson. Det er ærgerligt, da det ellers havde været nemt. Men kan vi få pengene til at yngle på en anden måde? Det kan man faktisk godt med projektet jeg kalder for pengeyngel.

Idéen med pengeyngel projektet går i al sin enkelthen ud på at foreningen stiller et beløb til rådighed for en række “pengeynglere” som så hver skal få dette beløb til at voksne via aktiviteter de selv finder på. Pengeynglerne konkurrerer så om at få deres beløb til at vokse mest muligt.

Til sidst udbetales alle pengene igen til foreningen og foreningen har dermed fået sine penge til at yngle uden alt for stor en indsats.

Sådan bygger du projektet op

Start med at finde en række pengeynglere som vil stille op og hjælpe din forening. Læs mere om forslag til pengeynglere længere nede. Du skal nok finde et sted mellem 3-5 pengeynglere. Hver pengeyngler for så et beløb af din forening stillet til rådighed. Forslag til beløb kunne være et sted mellem 2.500 – 5.000 kroner hver. Men jo større et beløb foreningen tør satse her, jo større kan den potentielle gevinst være i sidste ende.

Nu skal du sætte en dato for afsløringen af hvad beløbene er vokset til. Denne dato kan være et par måneder efter eller et halvt år. Men hver pengeyngler skal have noget tid til at sætte sine projekter igang.

Nu er det så meningen at hver pengeyngler, må sætte sine egne projekter i søen, for at tjene penge. Startkapitalen kan så blive brugt på forskellig vis, hvor det kun er fantasien der sætter grænser. Nogle pengeynglere vil måske købe nogle varer for pengene, som de så sælger videre til højere pris, eller laver en auktion over varerne. Men det kan også bruges på mange andre måder. Det er helt op til hver enkelt pengeyngler, om og hvordan personen vil bruge startkapitalen. Den behøves jo ikke bruges, hvis det projekt som personen påtænker, ikke kræver nogen form for startkapital.

På datoen for afsløringen, kan den pengeyngler der har fået pengene til at vokse mest, blive belønnet med en gevinst (en sponsorgave, et gavekort eller en pengepræmie). Alle pengeynglere kan desuden belønnes for deres indsats med et par flasker vin eller lignende.

Hvem kan bruges som pengeynglere

Som pengeynglere kan man med fordel vælge nogle kendte personer fra lokalsamfundet. Dette giver større opmærksomhed omkring projektet og det er lettere at få medierne til at skrive om projektet også. Dette kan f.eks. være lokale politikere, erhvervsledere, komikere, sportsfolk eller meget andet.

Udover at de kendte personer kan tiltrække mediernes opmærksomhed, så kan de også være med til at sparke nogle døre ind, og nemmere få virksomheder eller andre kendte personer til at bakke projektet op. Hvilket igen kan være med til at øge mediernes opmærksomhed endnu mere, så den gode spiral er skabt.

Man kan også bruge den lokale redaktør fra lokalavisen og som et led i det samarbejde få ham til at skrive om det i avisen også. Så kan avisen følge alle projekter og følge pengeyngel projektet fra start til slut.

Hvis man er lidt smart, sørger man for fra foreningens side, at bakke hver pengeyngler op, ved at hjælpe med at sende pressemeddelelser ud om deres projekter. Desuden kan man sørge for, hvis de forskellige personer afvikler nogle projekter, at de ikke løber af stablen samme dag, sådan at man kan fordele pressedækningen over flere omgange. Dog selvfølgelig medmindre, at man ser en fordel i at samle det hele på én gang.

Derudover kan afsløringen af resultatet med de forskellige kendte personer tilstede, være et godt trækplaster for medierne, så sørg endelig for at invitere pressen i god tid til denne dag.

Alternativt kan man bruge interne personer

Vil man ikke skabe så stor opmærksomhed eksternt i mediebilledet og smide de ekstra kræfter i, som det kræver at få de kendte personer med på vognen, så kan man også gå en anden vej.

Den vej kan være at afvikle projektet mere internt. Her kan man udvælge en håndfuld af foreningens medlemmer, som hver får et beløb stillet til rådighed, som de så skal få til at yngle. Det kan være en række ledere eller andre prominente medlemmer. Men man kan også afvikle en afstemning om hvem foreningens medlemmer helst ser udvalgt til dette. Det kan også skabe noget internt sammenhold og spænding omkring projektet.

Økonomisk risiko og gevinst

Succes med pengeyngel

Økonomisk laver foreningen selvfølgelig et lille økonomisk sats da man jo udbetaler penge og man ikke er helt sikker på, om man får pengene igen. Men hvis man stoler på de folk man har valgt som pengeynglere, så er der ikke mange der vil være bekendt at aflevere færre penge til foreningen end som de fik udleveret.

Projekt pengeyngel har flere gange vist sig at kunne 3- og 4-doble det beløb man har sendt i omløb i første omgang.

Foreningen kan evt. også i starten gå ud og forsøge at få nogle sponsorer eller lignende til at give de penge som man så vil bruge til pengeyngel. Dette er en smart måde at minimere den økonomiske risiko på.

Lad os foretage en gratis projektvurdering og få vores vurdering af dit projekts muligheder.

Det er helt gratis for dig at indsende dit projekt og få vores vurdering af mulighederne. Du skal blot udfylde en kort formular og uploade projektbeskrivelse!

Få vurderet dit projekt
Steffen

Forfatter Steffen

Steffen Gregersen er stifter og fundraiser hos Aktiv Fundraising. Steffen udmærker sig ved at være super skarp til projektudvikling, fondsansøgning og videreformidling af hans store erfaring. Steffen er en erfaren underviser og hans foredrag får altid stor ros af deltagerne.

Flere artikler af Steffen

Skriv en kommentar