Skip to main content

Mange fonde efterspørger at se din finansieringsplan, når du søger midler til et projekt. Men hvad er det lige, en finansieringsplan indeholder, og hvorfor skal fondene se den? Det hjælper vi dig med at blive meget klogere på i indlægget her.

Kort fortalt er en finansieringsplan en plan, der viser hvordan du regner med at få projektet finansieret. Den viser, hvor pengene til at gennemføre projektet kommer fra. På den måde kan man sige, at en finansieringsplan er lidt det modsatte af et budget – budgettet viser, hvad dit projekt koster, og finansieringsplanen viser, hvordan dine udgifter dækkes.

Der er dog nogle indtægter, der bør fremgå i budgettet. F.eks. indtægter fra salg af billetter, salg fra madboder eller lignende. Indtægter som disse kaldes direkte indtægter og bør som sagt fremgå i budgettet. Derfor behøver de heller ikke være en del af finansieringsplanen. Finansieringsplanen skal i stedet indeholde indtægtskilder, der viser, hvordan du vil dække budgetunderskuddet. Dermed skal din finansieringsplan vise et tilsvarende overskud til det underskud, der er i budgettet.

Hvilke indtægtskilder skal fremgå i finansieringsplanen?

Det kan være svært at navigere i, hvad der hører under budgettet, og hvad der hører under finansieringsplanen. Vi har derfor samlet nedenstående liste, som fortæller dig hvilke indtægtskilder, der typisk fremgår i en finansieringsplan.

Eksempler på indtægtskilder i finansieringsplanen:

 • Egenfinansiering
 • Værdi af frivilligt arbejde
 • Sponsorer
 • Salg af folkeaktier og indskudsbeviser
 • Crowdfunding
 • Bidrag fra kommunen
 • Fonde

Ovenstående indtægtskilder er med til at vise fondene, at du har en realistisk plan for, hvordan du vil komme i mål med finansieringen af dit projekt – og det er lige præcis det, der er formålet med en finansieringsplan.

Lad os tage et eksempel:

Hvis dit projekt har udgifter for 1 mio. kr., og du så søger 50.000 kr. ved en fond uden at have en realistisk plan for, hvor de resterende 950.000 kr. skal komme fra, så vil de fleste fonde med stor sandsynlighed give dig afslag. Det er de færreste fonde, der har lyst til at afsætte midler til et projekt, der måske aldrig bliver til noget. Derfor er det vigtigt, at du viser så tydelig og realistisk en finansieringsplan som muligt. Det vil også øge dine chancer for at modtage fondenes støtte.

Opdater finansieringsplanen løbende

En finansieringsplan er som udgangspunkt ikke færdig efter første øjekast – tværtimod. At udarbejde en finansieringsplan er en løbende proces. Det betyder, at du skal opdatere finansieringsplanen løbende i takt med at flere finansieringskilder falder på plads – f.eks. når du får tilsagn fra en fond.

På den måde kan de næste fonde, du søger støtte hos, danne sig et overblik over, hvilke indtægtskilder, der allerede er sikret, og hvilke, du stadig arbejder på. Her kan det også være en rigtig god idé at have noget egenfinansiering med. Netop fordi at egenfinansieringen typisk er en af de poster, du kan sikre allerede i starten af projektet.

Det kan også være en fordel at opdatere din finansieringsplan med finansieringskilder som værdien af det arbejde, de frivillige i projektet bidrager med. F.eks. kan det være, at du har en håndfuld frivillige, der hjælper med noget, der ellers ville have kostet hjælp fra håndværkere. Hjælpen fra de frivillige viser fondene, at du arbejder engageret og målrettet med dit projekt, hvilket er med til at øge chancen for at opnå fondsmidler.

Husk også at opdatere din finansieringsplan med bidrag fra sponsorer og andre former for fundraising. Jo mere fyldestgørende finansieringsplanen er, jo bedre er dine muligheder for at sikre dig fondsmidler til projektet.

Eksempel på simpelt budget og finansieringsplan

Her kan du se et eksempel på, hvordan du kan opstille et simpelt budget med få udgifter samt en finansieringsplan, der viser, hvordan udgifterne i dit budget skal dækkes:

Simpel finansieringsplan

I budgettet kan du se, hvilke udgifter der har været i forbindelse med indkøb og syning af nyt klubtøj.

I finansieringsplanen er det første, der er skrevet på, foreningens egenfinansiering. Egenfinansiering er ikke nødvendigvis et krav, men det er en god idé, da det viser fondene, at det er et projekt, du virkelig brænder for, og derfor også er villig til selv at smide ressourcer efter.

Efterfølgende er der vist 2 fonde, som allerede har givet et bidrag til projektet. I vores eksempel er der tale om midler fra Spar Nord Fonden og A.P. Møller fonden. Du kan se, de står markeret som bevilget, hvilket angiver at midlerne fra de to fonde er sikret.

Ved at have sikret disse finansieringskilder, fjernes en del af den økonomiske usikkerhed omkring projektet. Det betyder også, at man er et skridt tættere på at kunne opnå fuld finansiering.

Eksempel på detaljeret budget og finansieringsplan

I et andet eksempel viser vi her, hvordan du kan specificere dit budget og din finansieringsplan yderligere:

Finansieringsplan

Ovenstående viser et budget med en finansieringsplan, som, udover at vise hvilke finansieringskilder, der påtænkes, også viser præcis hvilke poster i budgettet, de enkelte finansieringskilder skal dække.

Det kan være en god idé at opstille din finansieringsplan på den her måde, hvis det ikke er alle fonde, der kan dække hele projektet. Med det mener vi, at der kan være dele i et projekt, som nogle fonde ikke kan støtte (f.eks. lønudgifter). Men derfor kan der godt være andre poster i jeres budget, som fonden kan støtte.

Lige netop i sådan et tilfælde, er det rigtig godt at være så specifik som mulig – på den måde ved fonden, at selvom det ikke er alle poster, de kan hjælpe med at dække, er der stadig god grund til at støtte dit projekt igennem andre poster.

Sådan udarbejder du din egen finansieringsplan

Nu har du fået en god forståelse for, hvad din finansieringsplan skal indeholde og hvorfor. Men hvordan udarbejder du den så? Det får du her en nem guide til:

 1. Udarbejd dit budget
  Sørg for at medtage alle dine samlede budgetudgifter, så du har et så præcist budgetoverslag som muligt og ved, hvad dit projekt samlet set kommer til at koste.
 2. Overvej din medfinansiering
  Det er som sagt ikke altid et krav, at du skal medfinansiere dit projekt, men det kan i mange tilfælde være en god idé. Husk også, at medfinansiering kan være det antal arbejdstimer, du selv planlægger at bruge på projektet.
 3. Skab overblik over den lokale finansiering
  Finansiering fra lokalområdet er i mange tilfælde vigtigt for dit projekt. Det viser nemlig fondene, at du har opbakning fra dit lokalområde. Det kan både være i form af sponsorater fra lokale virksomheder, frivillig hjælp fra de lokale, eller måske har du indsamlet midler til dit projekt gennem en borgerindsamling, afholdt et støttearrangement til fordel for dit projekt eller noget helt tredje. Det vil også være lokal finansiering, hvis din kommune bakker op om dit projekt.
 4. Opstil anslåede finansieringskilder
  Udvælg de fonde, som du har tænkt dig at søge midler hos, og opstil dem i din finansieringsplan. Her er det vigtigt, at du er realistisk omkring, hvilke fonde, der potentielt kan støtte dit projekt, samt hvor meget du regner med, at de hver især kan bidrage med. Nøgleordet her er især realistisk – både i forhold til fondene og deres midler. Sørg derfor for at have undersøgt dette grundigt, når du udvælger hvilke fonde, der skal være med til at finansiere projektet.
 5. Udarbejd din finansieringsplan
  Nu kender du både dit budget og dine finansieringskilder, og kan derfor begynde at udarbejde din finansieringsplan. Husk at markere, hvor i processen du er med de enkelte fonde – om du har sendt din ansøgning afsted og afventer svar, om du allerede har modtaget en bevilling eller lignende.

Gør du brug af ovenstående hjælp og guide, er du klædt rigtig godt på til at udarbejde en fyldestgørende finansieringsplan, og dermed et skridt tættere på at kunne realisere dit projekt. Vi ønsker dig alt held og lykke med projektet og god fornøjelse med finansieringsplanen!

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at opstille dit budget, udarbejde din finansieringsplan, udvælge fonde, eller noget helt fjerde? Så læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med lige præcis det, du har brug for her.

Du kan også udfylde vores kontakt formular her, eller skrive en mail til os direkte på info@aktivfundraising.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

Steffen

Forfatter Steffen

Steffen Gregersen er stifter og fundraiser hos Aktiv Fundraising. Steffen udmærker sig ved at være super skarp til projektudvikling, fondsansøgning og videreformidling af hans store erfaring. Steffen er en erfaren underviser og hans foredrag får altid stor ros af deltagerne.

Flere artikler af Steffen