Skip to main content

I mit arbejde med fundraising, støder jeg desværre tit på foreninger og projektmagere, der begår de samme fejl. Nogle af disse fejl er heldigvis lette at rette op på, mens andre kan være decideret ødelæggende for projektet.  

For at hjælpe dig med at undgå disse fejl, har jeg her samlet 5 råd til dig, som du som frivillig i en forening, projektmager og fundraiser bør være opmærksom på.    

Råd 1: Tænk fundraising ind helt fra starten 

En af de ting jeg desværre jævnligt støder på, er at en forening har brugt lang tid på at udvikle et projekt. Nogle har sågar arbejdet på det i årevis, for at komme frem til hvor de står med projektet. Alt er klappet og parat og det sidste der så mangler før det hele kan igangsættes er: Fondsmidlerne.  

Her er det så desværre, at jeg ofte ser forskellige udfordringer i projektet, som gør at det kan blive endog særdeles vanskeligt at få finansieret fra fonde.  

Nogle gange må vi rulle projektudviklingen en del tilbage, for at bringe det hen et sted, hvor der også er fonde der kan støtte det.  

Det er så ærgerligt at se en forening, der måske har brugt 100.000 kr. på en arkitekt, men hvor man er nødt til at bruge samme beløb på enten en ny arkitekt eller at få lavet helt nye tegninger, fordi det man har fået tegnet, ikke kan støttes af fondene.  

Mit råd er derfor at tænke fundraising ind helt fra idéstadiet, så man hele tiden har for øje, hvem der skal finansiere projektet i sidste ende.  

Foreningen og fondene er partnere i sådan et projekt. Det er helt naturligt at en fond, der skal komme med x antal kroner til et projekt også har en indflydelse på hvad pengene bliver brugt til.  

Så husk derfor helt fra starten, at se på hvilke fonde, som I tænker der skal være med til at finansiere jeres projekt. Se hvilke krav de stiller og udvikl projektet i en retning, så fonden kan se sig selv i projektet.  

Råd 2: Fundraising tager tid! Lang tid! 

Fundraising er for det meste en langstrakt proces.  

En ting er at skrive selve teksten. Men for at kunne gøre det, kan der nogle gange være en masse folk man skal have snakket med og der kan være en masse ting man skal have undersøgt. 

En anden ting er, at der typisk også er en række bilag der skal indhentes. Det kan være tilbud fra håndværkere, interesseerklæringer og tegninger. Alt sammen tager det tid. Det er måske ikke altid at den travle håndværker har forståelse for, at du har en deadline hos en fond, lige om et par dage.  

En tredje ting der tager tid, er fondenes svartider. De fleste fonde svarer typisk kun efter 3-4 måneder i gennemsnit. Enkelte fonde svarer hurtigere, men der ses også jævnligt svartider på 6-9 måneder fra en ansøgning er indsendt og indtil man modtager tilsagn eller afslag.  

Samtidig må man ofte regne med, at der skal være tid til at ansøge ad flere omgange.  

Så husk at starte fundraising i god tid.  

Råd 3: Gå aldrig i gang med projektet, før finansieringen er på plads 

I forlængelse af råd 2, så gælder det, at I aldrig må gå i gang med jeres projekt, før I har finansieringen helt på plads. Langt de fleste fonde, har et krav om, at de ikke støtter projekter der er påbegyndt eller afsluttet.  

Fondene vil helt generelt gerne være en afgørende faktor for, om at projekt bliver gennemført eller ej.  

Derudover vil mange fonde også gerne nævnes og have deres logoer til stede i forbindelse med afviklingen af aktiviteter, pressemeddelelser eller andet skriftligt materiale om projektet. De vil derfor gå glip af denne opmærksomhed, hvis de først kommer “med” i projektet, efter det er afviklet.  

Så gå derfor ud fra, at så snart I starter jeres projekt, så får I ikke flere fondsmidler.  

Det er derfor på egen regning og risiko, at starte noget, inden fondene har nået at svare.  

Selvom I senere skulle modtage et tilsagn, så kan dette blive trukket tilbage fra fonden, når de finder ud af, at projektet allerede er påbegyndt eller afsluttet.  

Råd 4: Del gerne projektet op i faser 

Er jeres projekt meget stort, kan det ofte være en fordel, hvis muligt, at dele det op i mindre etaper eller faser. På den måde, får I mulighed for at få finansieringen til at falde på plads løbende.  

Det kunne f.eks. være at dele et projekt på 1 mio. Kr. op i 4 projekter á 250.000 kr. Det skal selvfølgelig give mening rent fysisk og aktivitetsmæssigt, men nu kan I starte med at søge finansiering til ét projekt á 250.000 kr. og dermed har I langt bedre mulighed for, hurtigt at komme i mål med finansieringen af denne fase.  

Er det et bygge- eller anlægsprojekt, kan I derfor faktisk herefter gå i gang med at bygge denne del, men I sideløbende arbejder på de andre delprojekter.  

Udover at det kan give jer mulighed for at komme i gang med noget af jeres projekt lidt tidligere, giver dette også større chance for bevillinger fra de mindre fonde.  

En fond der måske har potentiale til at støtte med 100.000 kr., kan langt bedre se sig selv donere 100.000 kr. til et projekt til 250.000 kr. i stedet for samme beløb til et projekt til 1 mio. Kr.  

Det er nemlig langt mere realistisk, at I får finansieringen til at falde på plads på det mindre projekt end det store.  

Fondens mål er nemlig ofte, at få deres midler “ud at gøre gavn” så hurtigt som muligt. De forsøger derfor ofte at undgå at give en donation til et projekt, som så bruger flere år på at finde den resterende del af finansieringen.  

Råd 5: Involver en fundraiser tidligt 

Hvis I ønsker at gøre brug af en fundraiser i jeres projekt, så tag kontakt så tidligt i processen som muligt.  

Jeg oplever som fundraiser jævnligt at blive kontaktet både på idéstadiet og så sent som kort før at projektet skal igangsættes. Det er uden tvivl de projekter, hvor jeg er blevet kontaktet i den helt tidlige fase, som går bedst.  

Som fundraiser kan jeg og mine kollegaer dermed være med til at sørge for, at hele projektudviklingen kører med det for øje, at det også skal kunne finansieres til sidst.  

De fonde som kan være relevante for jeres projekt, har forskellige krav. Her er det vigtigt at det tænkes med, inden man får låst sit projekt for meget fast. Det kan være krav i forhold til arkitektur, målgrupper, formål eller f.eks. aktiviteter.  

Så husk, at vi som fundraisere hjælper til med hele processen og ikke kun lige skal kobles på helt til sidst, for “lige at skaffe pengene”.  

Lad os foretage en gratis projektvurdering og få vores vurdering af dit projekts muligheder.

Det er helt gratis for dig at indsende dit projekt og få vores vurdering af mulighederne. Du skal blot udfylde en kort formular og uploade projektbeskrivelse!

Få vurderet dit projekt
Steffen

Forfatter Steffen

Steffen Gregersen er stifter og fundraiser hos Aktiv Fundraising. Steffen udmærker sig ved at være super skarp til projektudvikling, fondsansøgning og videreformidling af hans store erfaring. Steffen er en erfaren underviser og hans foredrag får altid stor ros af deltagerne.

Flere artikler af Steffen