Skip to main content

Et af de spørgsmål jeg som fundraiser ofte møder, er hvor mange ansøgninger man skal sende. Skal man sende en ansøgning ad gangen, eller skal man bare sende ud til en masse fonde på én gang?  

Typisk kan spørgsmålet opstå ud fra ønsket om hurtigst muligt at komme i mål med finansieringen. Og det er et fuldstændigt forståeligt og validt ønske at have.  

Men hvad er den bedste taktik for hurtigst at opnå fuld finansiering? Det vil jeg her forsøge at komme med et bud på. Først lige et kig på, hvordan det historisk har været, og hvordan fondene har udviklet sig.   

Et historisk tilbageblik 

Før i tiden var det meget almindeligt at søge en lang række fonde på én gang. Fondene var mange, og de gav ofte en række mindre beløb til en lang række forskellige aktører.  

Så hvis man skulle samle f.eks. 250.000 kr. sammen til sit projekt, så var det en god taktik for 10-15 år siden at søge mellem 20-50 forskellige fonde om beløb fra 10.000 til 25.000 kr.  

Her håbede man selvklart på, at tilstrækkeligt mange fonde fattede sympati for ens projekt og valgte at støtte med det ansøgte beløb.  

Mange fonde gav afslag, men en del fonde gav også tilsagn om disse lidt mindre beløb – og til sidst kunne man så stå med et fuldt finansieret projekt på den måde.  

Det var de færreste fonde, der havde større sekretariater med mange ansatte. De var ofte drevet af bestyrelsen og måske enkelte ansatte, som sørgede for det praktiske i dagligdagen.  

Der var selvfølgelig undtagelser, men nu trækker vi kun de store linjer op i denne artikel.   

Med få personer til rådighed og mange ansøgninger så siger det sig selv, at det efterlader kort tid til hver enkelt ansøgning og hvert enkelt projekt.  

Derfor var fondenes krav til projekternes effekter og ansøgninger ikke altid så store. Ligesom de derfor også helst støttede en lang række af projekter med små beløb.  

Derfor var det en super taktik dengang at skynde sig at søge en ordentlig stak fonde, da man ofte var nødt til at søge støtte fra en del fonde for at kunne lykkes med sit projekt.  

Sådan har fondene udviklet sig

Sådan har fondene udviklet sig 

Der har igennem de senere år været en stor udvikling i, hvordan mange fonde arbejder og uddeler midler.   

Hvor mange fonde tidligere levede et mere stille og tilbagetrukket liv, så har flere fonde i dag fået ansat en del personale og dermed opbygget større sekretariater.   

Der bruges derfor mere tid på at markedsføre fondenes indsats. Dvs. når de har ansøgningsfrister eller uddeler midler, så bruges der en del krudt på at fortælle omverdenen om det.  

Men måske den største udvikling er sket i forhold til fondenes filantropiske indsats. De har i dag et større ønske om at påvirke samfundet i en positiv retning. Dette kan man jo så altid være enig eller uenig med fondene i; om man synes de gør det eller ej. Det kommer dog uden for denne artikels emne at debattere. 

Fondene har mange penge (små 20 milliarder kroner om året), og dermed har de som samlet hele store muskler til at påvirke det samfund, de er en del af. Det er noget de i tiltagende grad har et ønske om at udnytte. 

Det man derfor oplever er, at kravene til de projekter, der får støtte, stiger og stiger – samtidig med at fondene vælger at fokusere deres indsats på færre områder. 

Fondene opbygger dermed en stor viden og ekspertise indenfor de områder, som de vælger at støtte. De kan dermed ikke bare støtte med penge, men også med viden og rådgivning til de projekter de vælger at involvere sig i.  

En anden ting denne udvikling medfører, er at de støtter færre projekter. Til gengæld støtter de typisk med større beløb. Derfor kan man opleve, at hvor man måske tidligere skulle have 3 eller 5 fonde til at støtte for at opnå fuld finansiering, så kan det i dag være nok med én enkelt fond.  

Så mange ansøgnigner skal du sende i dag

Så mange ansøgninger skal du sende i dag 

Svaret på dette spørgsmål er desværre ikke helt så simpelt at svare på. Det kommer nemlig an på rigtig mange ting.  

Antallet af fonde, hvilke fonde, der skal søges, hvornår de skal søges, og hvilket beløb, der skal søges om – det er tilsammen det, vi samlet kalder for en fondsstrategi. 

Ting der kan have indflydelse på, hvordan du skal opbygge din fondsstrategi kan være: 

  • Beløbet der samlet set skal indhentes 
  • Hvad dit projekt handler om (støtteområdet) 
  • Tidsplan 
  • Og meget mere 

Men da man bør starte sin fundraising i god tid (dvs. inden et projekt skal starte), så er den mest optimale taktik ofte at søge én fond ad gangen.  

På den måde kan man vise overfor de næste fonde, man søger, at der allerede er fonde, der støtter ens projekt. Det er et godt kvalitetsstempel.  

Men da det ofte kan være en langsommelig proces, især hvis den første fond, man søger, kun kan støtte med et beløb, der delvist dækker den fulde finansiering, så er det sjældent den optimale proces. 

Jeg anbefaler derfor oftest at man søger i flere runder. Men hvor hver runde som minimum indeholder én fuld finansiering af projektet.  

Søg fonde i flere ansøgningsrunder

Lad mig lige forklare den. Lad os igen tage udgangspunkt i at vi skal finde 250.000 kr.  

Så vil jeg måske søge én fond om 50.000 kr. Og 2 fonde om hver 100.000 kr. Hvis det vel at mærke er fondenes typiske støttebeløb.  

I dette konkrete tilfælde ville jeg altså søge 3 fonde på én gang i starten og efterfølgende afvente svar fra fondene.  

Herefter kan man løbende supplere op med nye fonde, hvis der kommer afslag på nogle af de søgte fonde. Eller hvis en ansøgningsfrist nærmer sig hos en fond, som man tror meget på kan støtte projektet.  

Hvis dit projekt er et større byggeprojekt, og vi taler om millioner, der skal hentes fra fondene, vil taktikken nogle gange være lidt anderledes.  

Her vil du ofte opleve, at du kan være i dialog med fondene over flere måneder og løbende tilpasser materialet og projektet ud fra den dialog, du har med fondene. Men det er sjældent meget mere end et par ansøgninger, du skal have afsted ad gangen. 

Så for at runde af med et meget konkret råd, så skal du i dag IKKE skyde med spredehagl og sende 50 ansøgninger afsted. Den hurtigste vej til succes i dag, er at bruge 50 gange så lang tid på den ene ansøgning, der kan hjælpe jer i mål med finansieringen! 

Har du spørgsmål til dette, så er du altid velkommen til at kontakte os på info@aktivfundraising.dk for en gratis projektvurdering. 

Steffen

Forfatter Steffen

Steffen Gregersen er stifter og fundraiser hos Aktiv Fundraising. Steffen udmærker sig ved at være super skarp til projektudvikling, fondsansøgning og videreformidling af hans store erfaring. Steffen er en erfaren underviser og hans foredrag får altid stor ros af deltagerne.

Flere artikler af Steffen