Skip to main content

Nye portoregler gør at det efterhånden er dyrt at sende adresseløse forsendelser samt foreningsblade m.m. ud til medlemmer og befolkning. Portostøtten er reduceret eller væk og den almindelige porto er steget. Dette kan jeres forening udnytte.

I kan banke et samarbejde op med det lokale sogn hvor I deler gevinsten i forhold til Postdanmarks priser ved at I deler sognets kirkeblad ud istedet for Postdanmark. Dette er en win/win situation hvor sognet sparer en del penge og I tjener penge på at udføre arbejdet.

Projektet

Dette projekt er en fordel for både din forening og for dem der skal have uddelt blade, i dette tilfælde Kirkesognet. Kirkesognet betaler f.eks. halvdelen af den pris som de skulle give for at få delt bladet ud med Postdanmark til din forening. Så deler man gevinsten i døren.

Kirkeblade kommer som oftest 4 gange om året og arbejdsopgaven er derfor ikke så voldsomt stor. Tilgengæld skal den deles ud til alle i et måske rimelig stort område. Dette kræver god planlæg og et antal personer der kan dække opgaven. Alt efter antallet af blade kan opgaven måske udføres af 5-15 personer. Men find ud af opgavens størrelse og regn så på hvor mange personer der skal til.

Et godt råd kan være at høre dem man uddeler for i hvilken tidsperiode bladene skal deles ud i. For kan det gøres over et par weekender kan man jo få de samme personer til at dele ud over nogle dage.

Fremgangsmåde

Find ud af hvordan jeres sogneråd får udsendt kirkebladet og kontakt dem så for at høre om I kunne lave en aftale. Find ud af omfanget af opgaven og find ud af om det er noget din forening kan klare inden man siger ja til opgaven. Husk på at hvis det er en fast tilbagevendende uddeling, skal I ikke kun kunne dække uddelingen første gang, men være sikker på at I kan klare opgaven hver gang fremover. Også når det er blevet vinter og jeres medlemmer helst vil lave noget andet. Det skylder man sognerådet at man har styr på inden man siger ja.

Når aftalen er kommet i hus skal man finde folk der vil uddele disse blade samt fordele ruter. Tag et kort over området og del vejene imellem personerne. Sørg for at der ikke overlappes og at ingen veje glemmes. Lav præcise rutebeskrivelser til hver person evt. krydret med kopi af kortet over området med indtegnede ruter på.   

Alternativer

Sognerådet har nogle steder allerede disse aftaler med nogle foreninger, ligesom nogle sogneråd ikke har lyst til at gå ind i dette. Men det skal ikke sætte jeres projekt i stå. Der findes en del alternativer.

Nogle kommuner har indimellem skrivelser man kan få lov til at dele ud, man kan dele medlemsblade ud for andre foreninger (som sender dem ud med Postdanmark så de kan kommme til at spare penge). Man kan evt. også tilbyde det lokale supermarked eller kiosk at dele reklamer ud. Der findes et hav af muligheder, så bare hold øje med hvad der sker i området og se mulighederne fra begge parters side.   

Økonomi

Forenings indtægt på denne aktivitet afhænger fuldkommen af den pris man kan aftale med dem man uddeler for. Der kan aftales fast pris eller pris pr. blad. Desuden afhænger det jo klart af hvor stort et område man skal dele ud i og hvor mange gange om året. Hvis man har et meget aktivt uddeler team, så kan man jo lave aftale både med sognerådet og et par virksomheder eller foreninger, så stiger indtægterne jo gradvist.

Et fiktivt budget kunne se sådan ud:
5000 husstande á 2,00 kr. = 10.000 kr. pr. gang
Uddeles der 4 gange om året er det så en indtægt på 40.000 kroner om året.

Men det kan jo se helt anderledes ud hvis sognet er større eller mindre eller man får en anden pris pr. blad.

Lad os foretage en gratis projektvurdering og få vores vurdering af dit projekts muligheder.

Det er helt gratis for dig at indsende dit projekt og få vores vurdering af mulighederne. Du skal blot udfylde en kort formular og uploade projektbeskrivelse!

Få vurderet dit projekt
Steffen

Forfatter Steffen

Steffen Gregersen er stifter og fundraiser hos Aktiv Fundraising. Steffen udmærker sig ved at være super skarp til projektudvikling, fondsansøgning og videreformidling af hans store erfaring. Steffen er en erfaren underviser og hans foredrag får altid stor ros af deltagerne.

Flere artikler af Steffen

Skriv en kommentar