Skip to main content

Frederikshavn Billardklub har fået tildelt næsten en kvart million kroner til nye billardborde. De nye borde har blandt andet været med til sikre klubbens overlevelse, hvilket er til stor glæde for særligt klubbens ældre medlemmer, der benytter billardklubben på ugentlig basis for både det sociale og det spilmæssige. 

Nye billardborde til Frederikshavn Billardklub

Frederikshavn Billardklub har eksisteret siden 1984 og har igennem en lang årrække lejet sig ind i kommunens lokaler. Men i efteråret 2023 fik Frederikshavn Kommune selv brug for lokalerne, og for Frederikshavn Billardklub betød det, at de nu stod overfor en flytning. Heldigvis stod sports- og kulturcenter Arena Nord klar med plads til, at billardklubben kunne rykke ind hos dem. Frederikshavn Billardklub havde dog forsat en udfordring: deres billardborde var fuldstændig nedslidte og havde derudover også fået fugtskader efter at have stået i en oversvømmet kælder. Det var derfor ikke en mulighed at flytte de gamle billardborde med, da de ikke ville holde til endnu en flytning uden at medføre yderligere slitage i et sådant omfang, at de ville blive så godt som umulige at spille på. 

Men nye billardborde er dyre, og som frivilligdrevet forening er det sjældent, at man har midler til at dække så stor en udgiftspost – i alt ville det koste 345.000 kr. at indkøbe nye billardborde. Derfor kontaktede billardklubbens formand Ejnar Ploug os i Aktiv Fundraising for at høre, om det var en opgave, vi kunne hjælpe med, da de ellers ville risikere at skulle lukke klubben. 

Sammen blev vi enige om, at et klippekort var den rigtige løsning for Frederikshavn Billardklub. Med et klippekort kunne klubben selv vælge, hvordan de ville bruge vores hjælp til fundraising af nye billardborde.  

”Aktiv Fundraising er så meget inde i hvem, hvad, og hvornår og hvilke fonde, man skal søge. Det kan vi andre slet ikke følge med i på samme måde, og der ved de lige, hvordan man skal gå til det, så det sparer jo os enormt meget tid.” – fortæller Ejnar Ploug om samarbejdet.

Meget mere end en billardklub 

Efter et onlinemøde mellem formand Ejnar Ploug og Aktiv Fundraising, fik vi en god snak om, hvilke aspekter der var i projektet, og som ville kunne styrke en fondsansøgning. Det blev her tydeligt, at der var meget mere i projektet end ”bare” at købe nye billardborde.  

Frederikshavn Billardklub er nemlig meget mere end en billardklub. De er et samlingspunkt for klubbens mange medlemmer, som bringer stor glæde i den enkeltes hverdag – særligt blandt klubbens ældre medlemmer. Det er et sted, hvor det sociale miljø er mindst lige så vigtig en del af klubmiljøet som det spilmæssige, så det at de potentielt set kunne risikere at skulle opløse klubben, ville være til rigtig manges ærgrelse. 

Efter mødet gik vi derfor i gang med at udarbejde ansøgningsmateriale til billardklubben med udgangspunkt i alle de gode inputs, vi netop havde fået på mødet. I den forbindelse lagde vi også en fondsstrategi med henblik på, hvilke fonde der skulle søges til projektet. 

Da alt materiale var færdigudarbejdet, fik Frederikshavn Billardklub mulighed for at se det hele igennem, og komme med inputs og rettelser, så alt ansøgningsmateriale stemte overens med den situation, billardklubben nu engang befandt sig i. 

Ejnar Ploug fra Frederikshavn Billardklub

Positive tilbagemeldinger fra fondene 

I løbet af 3 måneder havde vi indsendt en række ansøgninger til forskellige fonde, som ud fra vores vurdering ville kunne støtte projektet. Efter knap 5 måneder var der kommet svar retur på alle ansøgninger, og heldigvis var langt de fleste tilbagemeldinger positive. 

Samlet set lykkedes det os at skaffe billardklubben 235.000 kr. til nye billardborde, og da Frederikshavn Kommune også gav et bidrag samt med klubbens mulighed for at egenfinansiere en del af beløbet, var det nu muligt for Frederikshavns Billardklub at indkøbe de længe ønskede billardborde. 

Om betydningen af de nye billardborde fortæller formand Ejnar Ploug følgende: 

”De nye borde har haft en kæmpe betydning. Der er blandt andet begyndt at komme nye spillere til klubben, og nu har vi også mulighed for at holde turneringer for andre billardklubber uden at skulle være bange for, at vores borde er alt for skæve og dårlige.”

Klippekort til Aktiv Fundraising 

Har du brug for hjælp til fundraising, kan et klippekort til Aktiv Fundraising måske også vise sig at være den rette løsning for dig. 

Med et klippekort bestemmer du helt selv, hvad du vil bruge vores hjælp til. Det kan f.eks. være:

  • Vurdering og rådgivning om dit projekt 
  • Finde og udvælge relevante fonde 
  • Hjælp til vinkling af din ansøgning 
  • Rådgivning omkring budget og finansiering 
  • Hjælp til at søge fonde til mindre projekter 

… eller hvad du nu lige står og har brug for. Men husk at kontakte os i god tid, for fundraising tager tid! Så jo tidligere i projektet du rækker ud efter vores hjælp jo bedre. 

Læs mere om klippekortet her eller kontakt os direkte info@aktivfundraising.dk med en kort præsentation af dit projekt. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Lad os foretage en gratis projektvurdering og få vores vurdering af dit projekts muligheder.

Det er helt gratis for dig at indsende dit projekt og få vores vurdering af mulighederne. Du skal blot udfylde en kort formular og uploade projektbeskrivelse!

Få vurderet dit projekt
Liselotte Nilsson

Forfatter Liselotte Nilsson

Liselotte har et indgående kendskab til fundraising og har skrevet utallige fondsansøgninger. Liselotte ved derfor præcis, hvad der skal til for at hjælpe din organisation med at skaffe fondsmidler.

Flere artikler af Liselotte Nilsson