Skip to main content

Aktiv Fundraising har hjulpet Filskov Fodboldgolf Klub ved Filskov Kro med at fundraise til et aktivitets- og friluftsområde i forbindelse med kroen og fodboldgolfbanen. Her kan du læse formand Tommy Christensens erfaringer med samarbejdet med Aktiv Fundraising.

– Vi manglede nogle rekreationsområder, til at supplere alt det liv, der er omkring foldboldgolfbanen, og derfor besluttede vi os for at vi gerne ville have nogle shelters, bålhytter og legeplads. Liv skaber liv. Så hvis det, ud over at være til glæde for os, og byens borgere også kan generere nogle flere gæster og turister til kroen, så kan det jo også styrke klubben i et større perspektiv. Men uden penge når man ikke langt – og da vi er vant til selv at få tingene til at ske her i byen, gik vi naturligvis også i gang med at undersøge mulighederne for selv at søge nogle fonde til projektet. Vi blev dog hurtigt klar over, at det var en meget stor opgave for os, at skulle gøre på egen hånd – især hvis vi gerne ville se nogle resultater inden for en overskuelig tid. Vi kontaktede derfor Aktiv Fundraising, og det må siges at have været alle pengene værd! Der er gået under et år, fra vi havde vores første møde, til vi stod med tilsagn fra 4 store fonde, om at de vil støtte projektet med hele 770.000 kr. Så nu er vi klar til at komme i gang – vi har et helt hold af frivillige, der er parate til at lægge mange timer i projektet, over de næste måneder, da både klargøring af skovområdet, hvor aktivitetsområdet skal ligge og en stor del af monteringen, er noget vi selv står for.

– Det særligt gode ved at bruge Aktiv Fundraising har været, at vi ikke på noget tidspunkt har været nødt til at gå på kompromis – vi har fået de penge vi har søgt om. Og vi har fået dem fra nogle få større fonde – i stedet for et hav af mindre sponsorater. Det har gjort processen noget nemmere og ikke mindst hurtigere for os, siger Tommy med en tilfreds tone i stemmen, og da spørgsmålet lander på, om det ikke har udfordret den ”selvejende” ånd, der findes i byen, at få en ekstern til at hjælpe sig, så er svaret også meget klart:

– Nej, det jo netop det, at Steffen og de andre fra Aktiv Fundraising har forstået – de har sørget for at inddrage os i lige netop det omfang vi ønskede, og havde mulighed for, så jeg vil faktisk sige, at det tværtimod har hjulpet os til at styrke vores ”selvejende” tænkemåde – Aktiv Fundraisings indsats, og Fondenes økonomiske hjælp, har sørget for at vi har kunne sætte handling bag vores planer, og få tingene til at ske – og dét er jo netop noget vi godt kan lide i Filskov, siger Tommy og griner.

Hvem støtter projektet?

Projektet er støttet af LAG Vejen-Billund, Friluftsrådet, Sydbank Fonden og Landdistriktspuljen i Billund Kommune. Den lokale leverandør; Aktiv Leg, i Hejnsvig, har fået ordren på alt materiel, og man forventer at området vil stå færdigt og klar til brug hen mod slutningen af 2019.

Besøg Filskovkro Fodboldgolf

Om Filskov og byens Fodboldgolf Klub

”Filskov er byen med det gode sammenhold” – hvis der er noget, der skal gøres, så gøres det i fælleskab, og er derfor også blevet kendt som den selvejende landsby, der har alt fra friskole til friplejehjem. I nyere tid er byen blevet udråbt til årets landsby i 2003, og senest i 2013 viste byen igen, hvad den kunne med sin fælleskabstanke – her opkøbte 13 investorer nemlig den lokale kro, for at sikre dens overlevelse. Ud af de 13 var 11 lokale, og i dag forpagtes kroen af Bent og Louise Bredvig Sandfeld, som også er blandt byens indbyggere.

Kroen har været støbeske for en masse projekter – heriblandt byens foldboldgolfeventyr. Der er blevet anlagt en stor bane bag Kroen, og sporten i byen og omegnen er blevet så populær, at Filskov Foldboldgolfklub har set dagens lys.

 

- Vi får ejerskab over tingene, når vi er sammen om at skabe det, ejerskab betyder nemlig også, at man passer bedre på det man har skabt. Tommy Christensen, formand for Filskov Fodboldgolf Klub.

Lad os foretage en gratis projektvurdering og få vores vurdering af dit projekts muligheder.

Det er helt gratis for dig at indsende dit projekt og få vores vurdering af mulighederne. Du skal blot udfylde en kort formular og uploade projektbeskrivelse!

Få vurderet dit projekt
Steffen

Forfatter Steffen

Steffen Gregersen er stifter og fundraiser hos Aktiv Fundraising. Steffen udmærker sig ved at være super skarp til projektudvikling, fondsansøgning og videreformidling af hans store erfaring. Steffen er en erfaren underviser og hans foredrag får altid stor ros af deltagerne.

Flere artikler af Steffen