De 4 vigtigste grundelementer for at få mange medlemmer (Del 1)

Sådan skaffer I medlemmerJeg har mange gange oplevet foreninger kæmpe med medlemstallet. I nogle perioder går det godt og andre perioder går det måske mindre godt. Er det tiderne? Er det finanskrisen? Mangel på børn og unge i lokalområdet?

Du kan helt sikkert give en del af skylden til ”samfundet” i skikkelse af tiderne, finanskrisen, regeringen eller hvad man nu kan finde af skydeskive. På den måde kan vi alle fralægge os ansvaret og give hele skylden til noget som vi ikke kan gøre noget ved.

Men er der så kun pletvis finanskrise? For du kan sikkert se nogle foreninger i dit lokalområde, som trods finanskrisen, trods regeringen og trods tiderne stadig har mange medlemmer, og til stadighed formår at skaffe flere medlemmer. Er det bare helt tilfældigt eller er det også ”nogens” skyld?

Ja, det er ”nogens” skyld. Det er nemlig de succesrige foreningers skyld. De har nemlig i høj grad styr på de 4 vigtigste grundelementer, som er vigtige at have styr på, hvis man vil have succes med at tiltrække medlemmer.

Så inden du eller I giver samfundet skylden, så kig lige indad først. Se om I har styr på alle 4 grundelementer, som du kan læse om i denne artikel. Når I har styr på dem, så er I klar til at komme ud over stepperne! Og jeg ønsker jer rigtig god vind i sejlene.

 

De 4 grundelementer

Der er 4 grundelementer som optræder i stort set alle foreninger der har succes med et stort medlemstal i forhold til befolkning i området m.m.  Alle 4 elementer skal optræde, før du kan få succes i din forening. Mangler ét af elementerne, så er din forening i farezonen for at miste medlemmer. Det er snarere et spørgsmål om hvornår det sker, i stedet for om det sker. For det vil det næsten helt sikkert.

Lad os komme i gang med at se på de 4 grundelementer:

 1. Aktiv ledelse
 2. Fællesånd
 3. Ambitioner
 4. Enkelthed

Jeg vil i det følgende beskrive hvert eneste grundelement, så du kan se hvad de dækker over.

For at underbygge mine egne erfaringer fra mange succesfulde foreninger, og nogle knapt så succesfulde foreninger, så udførte analysefirmaet Copenhagen Economics i 2005 en undersøgelse, for at finde frem til hvad der var kendetegnet, ved de foreninger og grupper som var succesfulde med at tiltrække medlemmer, målt udfra befolkningstal og andre ting, som varierer fra sted til sted. Og inden du tror at jeg har de økonomiske midler til at gennemføre sådan en stor undersøgelse, så er det ikke min undersøgelse. Undersøgelsen var bestilt af Det Danske Spejderkorps.

Denne undersøgelses resultat underbygger i høj grad denne artikels indhold.

 

Aktiv ledelse

bestyrelseEn aktiv ledelse af foreningen er uden sidestikke det vigtigste element i evnen til at tiltrække og fastholde medlemmerne. Uden en aktiv (og god) ledelse, er resten af punkterne ligegyldige. Ledelsen er super vigtig og dem der skal kunne skabe og gennemføre de resterende 3 punkter.

Med en aktiv ledelse mener jeg ikke nødvendigvis at ledelsen knokler løs, og bruger tusindvis af timer på en masse ting omkring foreningen. Der er mange som bruger rigtig mange timer i foreningsarbejdet, men uden at få den store succes alligevel. De skal i stedet være aktive med at udføre de vigtigste opgaver for foreningen og ikke bare udføre en masse opgaver, som alligevel ikke i det store billede gør den store forskel.

Ledelsen skal være meget opsøgende og hele tiden tage problemer i opløbet, være på bølgelængde med medlemmerne, have styr på forenignens aktiviteter og gøre tingene hurtigst muligt, når der foreligger opgaver. Desuden er det meget vigtigt at det hele foregår i en glad og positiv tone og stemning.

Løs problemerne

Alle foreninger oplever at der opstår problemer eller konflikter. Ofte kan disse problemer starte i det små og med tiden udvikle sig til store problemer.

Den aktive ledelse er god til at gå ind og lynhurtigt få løst evt. konflikter der er under opsejling. Langt de fleste konflikter kan løses med en god dialog. Hvor ofte er det ikke set at mange konflikter i bund og grund bygger på en misforståelse der er nem at rydde af vejen?

Lad ikke små problemer ligge og håbe på at de løser sig. Det gør de nogle gange, mens andre gange vokser de sig store. Tag dem i opløbet.

Vær hurtig

Det er meget vigtigt at medlemmerne føler at ledelsen er der for dem. Har medlemmerne en forespørgsel eller andet, er det vigtigt at de enten får svar med det samme, eller i hvert fald meget hurtigt bagefter, hvis det er noget der skal undersøges eller vendes i ledelsen.

Og vel måske det vigtigste af alt: GIV ALTID SVAR. Intet er mere frustrerende end hvis man har spurgt om noget eller foreslået noget, at man så ikke hører mere. Giv altid svar tilbage til personen, uanset om det er positivt eller negativt. Så føler de i hvert fald at de er blevet taget seriøst og er sikre på at man da i hvert fald har overvejet deres forslag.

Er der nogle gode forslag, enten til nye aktiviteter eller løsning af problemer, så vær også hurtig med at indføre disse og kom i gang med dem. Så føler medlemmerne energien og det smitter af på hele stemningen.

Stol på hinanden

For at få hverdagen til at glide og gøre det muligt hurtigt at indføre nye initiativer, er det vigtigt at ledelsen stoler på hinanden og at man har en klar arbejdsfordeling.

Det er meget vigtigt at ledelsen har organiseret sig sådan, at der er klart definerede ansvarsområder, som både ledelsen selv er klar over, men også alle medlemmerne. Organiseringen skal samtidig være så stor og klar, at alle ansvarsområder har luft i det tidsmæssige budget, til lynhurtigt at kunne udføre opgaverne og evt. indføre nye initiativer lige når der er brug for dem.

Det er samtidig vigtigt at man uddelegerer opgaverne, og stoler på at når én person i ledelsen har ansvaret for en aktivitet, så klarer den person den opgave, og behøver ikke hele tiden vende alle beslutninger med resten af ledelsen. Det er en alt for tung og tidskrævende proces, og det sløver hele organisationen, hvis alle i den øverste ledelse skal være med i næsten alle beslutninger. Uddeleger ansvar og stol på hinanden. Det giver også mere energi til den enkelte leder, som dermed får mere lyst til at udføre sine opgaver.

Positiv og glad stemning

Nu hvor I løser problemerne, vender hurtigt tilbage med svar og har organiseret jer med klare ansvarsområder hvor I stoler på hinanden, så er hele fundamentet langt for en positiv og glad stemning.

Ingen medlemmer gider være i en forening, hvis ledelsen virker sure, skælder ud eller brokker sig over ting og sager. Sørg derfor for at bruge positiv motivation for at aktivere medlemmerne og få dem til at gøre det I vil have dem til, i stedet for at presse dem og diktere hvad de skal. Ingen ønsker at gøre ting under pres.

Har man med børn og unge at gøre i sin forening, så kan man også tit få en voldsom lyst til at skælde ud, hvis de ikke gør som man vil have dem til. Men tænk lige engang til, inden du skælder ud. Kan du i stedet give dem et rigtigt godt argument for hvorfor de skal gøre som du vil have dem til, og ikke som de vil. Jeg har selv tit stået i en situation hvor jeg vil skælde ud, men lige ved at tælle til 10, har jeg i stedet kunnet finde på et godt argument, hvor vi så har løst konflikten via gode argumenter og i en positiv stemning. Jeg har så også nogle gange skældt ud, hvor jeg så senere har fortrudt og kommet i tanke om et godt argument. Det fører sjældent noget godt med sig at skælde ud. Dog kan det helt klart være nødvendigt engang imellem jo. Der er trods alt grænser.

En super vigtig ting som leder, uanset om man er formand for hele foreningen eller bare alm. leder, er at rose folk og takke folk når de har gjort en indsats for foreningen. Det er super vigtigt at alle medlemmer og andre folk der bidrager føler sig værdsat for deres indsats. Det behøver ikke være meget mere end et klap på skulderen og ”Tak for indsatsen, det var super at du ville”. Så vil de fleste nemlig godt hjælpe igen senere.

Opgave

Puha…kommer jeg nu med hjemmeopgaver? Ja, det gør jeg J.

Benyt denne lejlighed til at kigge på jeres organisation. Hvordan er den bygget op og kan I gøre noget bedre?

 • Lever I op til at være en aktiv ledelse?
 • Får folk altid svar og sker det hurtigt?
 • Bliver problemer løst i opløbet?
 • Stoler I på hinanden i ledelsen? Hvis ikke, hvorfor? Kan det løses?
 • Har I klart definerede ansvarsområder?
 • Er der ting der kan uddelegeres til personer udenfor topledelsen?
 • Har I fingeren på pulsen?
 • Føler I jer glade og positive?
 • Hvordan føler medlemmerne at I er? (spørg dem!)

Du kan selv lige overveje disse ting og lave din egen lille undersøgelse af tingene. Men en god idé kunne være at I i ledelsen nedsatte 3-4 personer til at tale alle disse ting igennem, spørge medlemmerne og lave en slags konklussion af undersøgelsen, som hele ledelsen så kan bruge.

Det er ikke nemt at snakke om disse ting altid. I en frivillig forening kommer folk jo frivilligt og der er måske grænser for hvor ærlige man vil være. Men det er en meget vigtig debat at føre og man arbejder jo for det samme mål. Punkterne for en aktiv ledelse er så vigtig for foreningens ve og vel.

 

Fællesånd

Fællesånd i foreningenFællesånden skal skinne igennem hele foreningens arbejde. Ledelsen skal arbejde godt sammen og have fælles målsætninger, evt. ansatte i foreningen skal arbejde mod de samme målsætninger og arbejde godt sammen, og medlemmerne skal arbejde imod de samme målsætninger.

Det gode samarbejde internt i ledelsen hører jo sådan set med under aktiv ledelse og er et vigtigt element her. De behøver ikke at være private venner og elske hinanden, men de skal kunne arbejde godt sammen på kryds og tværs, og have et godt arbejdsklima.

Jeg vil ikke her komme så meget ind på de ansatte i en forening, det er et helt emne for sig, men det er også vigtigt at alle de ansatte kan arbejde mod de samme mål og at de kan arbejde godt sammen. Desuden er det super vigtigt at de ansatte kan arbejde godt sammen med foreningens ledelse og omvendt.

Samarbejdet mellem medlemmerne og ledelsen skal også være super god og er vel nærmest det vigtigste i denne sammenhæng. Det er super vigtigt at ledelsen arbejder på nogle målsætninger, hvor de har medlemmernes opbakning. Arbejder ledelsen i en hel anden retning end hvad medlemmerne som gruppe ønsker og drømmer om, så er vejen til utilfredshed og udmeldelser meget kort.

Sørg derfor for at have en åben debat og dialog med medlemmerne, så man ved hvad de gerne ser der bliver gjort og hvad man skal arbejde hen imod. Nogle gange kan tingene lade sig gøre, nogle gange ikke. Og så er der de gange hvor tingene måske ikke kan lade sig gøre nu, men man kan jo så arbejde hen imod det, og så kan det måske lade sig gøre om 3 år. Den proces vil medlemmerne jo være stærkt motiveret for at hjælpe til med.

Upopulære beslutninger

Nogle gange er det nødvendigt som ledelse at træffe upopulære beslutninger. Det er også en vigtig evne at have som ledelse. Beslutningerne kan bunde i mange ting, økonomi, umulig planlægning osv. osv. Når I skal træffe sådan en beslutning, så inddrag evt. medlemmerne i jeres overvejelser INDEN i træffer den endelige beslutning.

Dette giver en følelse hos medlemmerne at de bliver hørt og de ikke bare får trukket ”lorten” ned over hovedet. Desuden kan det være at der sidder nogle medlemmerne der måske har et løsningsforslag som ingen i ledelsen havde tænkt på.

Når I fører debatten så læg kortene på bordet. For hvis I normalt er på bølgelængde med medlemmerne, og I kan se det fornuftige i at træffe denne beslutning, så vil medlemmerne det også, så længe de har den viden som I som ledelse sidder inde med. Men får de beslutningen trukket ned over hovedet, så vil der opstå modstand og brokkerier. Så inddrag dem og lyt til evt. gode argumenter. Det skaber bedre stemning.

Når I så har truffet den upopulære beslutning, så husk det vigtigste af alt: At give god information og informer om hvorfor I har måttet træffe denne beslutning. Også selvom I tidligere har haft en debat med medlemmerne om det.

Opgave

Argh…nu er den der igen… opgaven!  Men ja, du vil vel godt sikre dig at I i din forening har det bedst mulige udgangspunkt for at få mange medlemmer, ikke? Ellers kan du bare springe opgaven over. Jeg tvinger dig ikke.

Her er nogle spørgsmål som I kan stille jer selv:

 • Hvad er jeres målsætninger?
 • Arbejder hele ledelsen målrettet mod disse målsætninger?
 • Hvis I har ansatte, arbejder de så i samme retning?
 • Kan I alle arbejde godt sammen?
 • Er ledelsen og de ansatte enige om målsætningerne?
 • Hvad vil medlemmerne?
 • Stemmer medlemmernes ønsker overens med ledelsens?
 • Arbejder alle grupper i foreningen sammen?

Hvordan finder I svaret på disse spørgsmål? Spørg grupperne om hvad de synes og mener og hvad deres målsætning er. Her duer det ikke at formode og regne med. I er nødt til at være sikre.

Svarene på spørgsmålene skulle gerne give jer et overblik over om hele foreningen trækker i samme retning eller om der er forskellige retninger på de forskellige grupper og personer.

Hvis I ikke alle trækker i samme retning, så er I nødt til at starte en debat og til sidst bestemme nogle målsætninger, sådan at I alle kan trække i samme retning, få renset luften og starte det gode samarbejde. Det vil gavne jeres forening helt enormt når alle trækker 100% i samme retning. Så start undersøgelsen og derefter er det tid til nogle beslutninger.

 

Nok for denne gang

Nu har jeg gennemgået 2 af de 4 punkter. Du og ledelsen i din forening har fået nogle opgaver, som I kan tage med hjem og arbejde med. Håber det kan give jer nogle gode svar og I enten kan få rettet skuden ind på rette kurs, eller finde ud af at jeres kurs er lige på kornet. Og er den det, så stort tillykke med det, det er super godt gået!

Jeg vil meget gerne høre dine tanker, erfaringer og evt. spørgsmål i kommentarerne herunder. Håber virkelig du vil bidrage, så vi alle kan lære så meget som muligt.

Om kort tid vil jeg være tilbage med anden del af denne artikel, hvor jeg vil forklare de sidste 2 grundelementer. Hvis du vil være sikker på at få besked når jeg ligger det online, vil jeg anbefale dig at tilmelde din email i formularen i højre side ”Følg med på E-mail”. Så sender jeg dig en e-mail når jeg har skrevet nyt her på siden.

Indtil da, må du have god arbejdslyst med ovenstående opgaver.

 

P.S. Og husk lige at skrive i kommentarerne herunder, altid rart at høre at der da er nogen der læser hvad man skriver. Det motiverer super meget for at levere mere kvalitets indhold til dig og din forening.

 

UPDATE: Du kan læse 2. del her om de vigtigste grundelementer for at få mange medlemmer.

Kunne du lide artiklen?
Tilmeld nyhedsbrev

Kommentarer

 1. Susanne Taylor skriver:

  Hej Steffen

  Jeg har påtaget mig opgaven som Formand/ kvinde i en nystiftet foreningen… Patientforeningen ELSK DIT HJERTE. Jeg venter med længsel på de næste 2 grundregler..
  Så tak for en inspirerende artikel..
  Jeg kigger lidt omkring for mere info
  Hjertelig hilsen
  Susanne Taylot

 2. Susanne Taylor skriver:

  How der kom lige en slåfejl

  Mit navn er Susanne Taylor

 3. Hej Susanne
  Fedt du har påtaget dig den opgave. Held og lykke med det. Håber denne side kan hjælpe dig lidt.

  De to næste grundregler kan du finde her:
  http://www.aktivfundraising.dk/de-4-vigtigste-elementer-for-at-fa-mange-medlemmer-del-2/

  Venlig hilsen
  Steffen Gregersen

 4. Finn Clausen skriver:

  Hej Steffen.
  Jeg sidder her og ærgrer mig over ikke at have hørt om din blog tidligere… det er jo umiddelbart en guldgruppe for vores forening, Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band…
  Jeg vil skynde mig videre til fortsættelsen… her er jo læsestof og læring til flere uger…
  Det vil virkelig styrke min base i bestyrelsesarbejdet!
  MVH
  Finn.

  • Tak for ordene Finn 🙂
   Håber du kan bruge lidt af det…

   Og iøvrigt dejligt at høre fra andre i Garderverden…er jo selv involveret i Danehofgarden.

Skriv kommentar

*